TIJDSCHRIFTEN
VOOR UW
WACHTRUIMTE

 • Vriendin tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Runner’s World tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Roots tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Tuinen van Eden tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Royals tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Hollands Glorie tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Mzanzi tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Italië Magazine tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Zoom tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Royalty tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Glamour tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Elle tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Kijk tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Villas tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Origine tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Oor tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Wetenschap in Beeld tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Week-end tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Méditerranée tijdschriften voor uw wachtruimte
 • Bazaar tijdschriften voor uw wachtruimte

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor wie :

Het abonnement op de tijdschriften voor de ontvangstruimte is enkel van toepassing voor vrije beroepen, ondernemingen en openbare plaatsen. Particulieren zijn uitgesloten.

Wat:

In functie van uw keuze of bijzondere actie ontvangt u een tijdschriftenpakket van minimum 14 tijdschriften.

Deze tijdschriften zijn naargelang hun periodiciteit de ongebruikte recente tijdschriften van de op één na laatste editie. De tijdschriften blijven na ontvangst uw eigendom. De bundel wordt optimaal samengesteld opdat iedereen die de wachtruimte bezoekt minstens één tijdschrift vindt dat overeenstemt met zijn/haar interesse.

Distributie :

De distributie zal, naargelang de gekozen formule, tijdens de tweede helft van iedere maand plaatsvinden via de PostNL.

Adreswijziging :

Adreswijzigingen moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden op ons adres:

Press Evolution, Postbus 2204, 5600 CE Eindhoven of via ons e-mail adres: info@pressevolution.com

Sluitingsperiode :

Sluitingen moeten ons tijdig aangegeven worden zodat de bundels op een overeengekomen datum kunnen toegestuurd worden.

Duur en verlenging van het abonnement :

Het abonnement dat wordt aangegaan met Press Evolution BVBA en is telkens voor één jaar zonder automatische verlenging.

Abonnementswijzigingen :

De frequenties van de leveringen kunnen tijdens het jaar aangepast worden. Hiervoor moet u met ons contact opnemen om samen een nieuwe frequentie te bepalen.

Opmerkingen :

U kunt steeds met ons contact opnemen om ons de nodige opmerkingen voor te leggen.

Telefoon nummer: 0032/2 735 32 60 - info@pressevolution.com

Prijzen :

De prijs die antwoordt aan uw keuze vindt u vermeldt op het hierboven aangeduide inschrijvingsborder.

De prijzen zullen bij het verlengen van het abonnement voor een tweede jaargang niet verhogen.

Prijsverhogingen, indien deze plaats zouden vinden, worden u eerst bij het jaarlijkse contact voorgelegd.

De promoties gelden enkel voor het eerste jaar en zijn niet cumuleerbaar.

Betaling :

Uw betaling dient te gebeuren bij ontvangst van onze factuur. Leveringen starten na ontvangst van de betaling van de factuur voor het jaarabonnement.

Kortingen :

Bij het nemen van meerdere abonnementen kunnen wij u een offerte opmaken in functie van de gevraagde hoeveelheden.

Gegevens :

De gegevens die de abonnees verstrekken worden opgenomen in ons klantenbestand en zullen niet ter beschikking gesteld worden van derden.

U kunt uw gegevens steeds opvragen en aanpassen indien u dit wenst.

Tot twee maanden gratis voor ieder nieuw abonnement